topbar

Prebiehajúce akcie a projekty

Preventívne prehliadky

Preventívne prehliadky reprezentujú štandartnú a časovo neobmedzenú možnosť pro-aktívne monitorovať svoj zdravotný stav. Ich absolvovanie je určitým prejavom, že nám v prvom rade na sebe a na našich blízkych záleží, že sa nechceme dať „dobehnúť“ ochoreniami, ktoré si už možno na nás niekde v našom tele číhajú. Ich cieľom je včasný záchyt rôznych ochorení ešte v latentnom štádiu, alebo v skorom štádiu rozvoja ochorenia, v ktorom sa dá pomerne rýchlo predísť progresii, často nezvratným zdravotným komplikáciám a zachrániť mnohé životy ľudí najmä v produktívnom veku.

Odhliadnuc od problematiky zdravia ako takého, preventívne prehliadky predstavujú pre zdravotné poisťovne a samotného pacienta pomerne účinný nástroj ako priaznivo ovplyvniť tiež výdavky na liečbu. Náklady na diagnostiku a liečbu v často vo veľmi komplikovanom, alebo až terminálnom štádiu ochorenia stoja zdravotný systém a dotknutého pacienta neporovnateľne viac, než výdavky spojené s prevenciou a udržaním ochorenia pod kontrolou.

Náplň preventívnych prehliadok, plne hradených zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, garantovaných štátom je daná Prílohou č.2 Zákona č. 577/2004 Z.z.. Zdravotné poisťovne môžu poskytovať svoj „balík“ vyšetrení aj nad rámec legislatívne daného rozsahu preventívnych prehliadok, ktorý zvyčajne komunikujú cez svoje internetové stránky.

Všeobecná zdravotná poisťovňa Union zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa

Vopred ďakujeme za pripomienky, postrehy a zdieľanie vašich názorov. Po zanechaní e-mailovej adresy vám odpovieme na vaše otázky.