topbar

Vyhľadanie pracoviska a vyšetrenia zobrazovacej diagnostiky

 
Okres
V ponuke nájdete okresy, v ktorých sa nachádza aspoň jedno zaregistrované pracovisko v databáze portálu.
Môžete zadať a viacero okresov súčasne, oddeľujte čiarkou. Príklad: Martin, Žilina.
Mesto
button V ponuke nájdete mestá, v ktorých sa nachádza aspoň jedno zaregistrované pracovisko v databáze portálu.
Môžete zadať a viacero miest súčasne, oddeľujte čiarkou. Príklad: Pezinok, Trnava
Zariadenie
button Ak máte záujem o vyšetrenie v konkrétnom zdravotníckom zariadení, vyberte jeho názov z ponuky.
Typ vyšetrenia
button Zvoľte diagnostickú metódu - typ vyšetrenia z ponuky
Názov vyšetrenia
button Vyhľadanie diagnostického výkonu v databáze pomocou jedného alebo viac kľúčových slov. Zadajte názov alebo časť názvu vyšetrenia, diagnostického/diagnosticko-liečebného výkonu.

Fulltextové vyhľadávanie : budú vám ponúknuté všetky názvy výkonov, v ktorých sa nachádza zadaný výraz (=reťazec znakov, t.j. aj časť slova). Možnosť výberu vyšetrení, diagnostických
a diagnosticko-liečebných výkonov aj zo Zoznamu
– kliknite na Rozšírené možnosti , zvoľte Typ vyšetrenia a vyberte názov výkonu zo Zoznam-u.

Výsledky vyhladávania

Súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry
Termovízia
Pracovisko : Súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry - Termovízia, Trenčín

Vopred ďakujeme za pripomienky, postrehy a zdieľanie vašich názorov. Po zanechaní e-mailovej adresy vám odpovieme na vaše otázky.