topbar

Zobrazovacie metódy bullet Výpočtová tomografia - CT

button empty
13.Máj.2012
Text: © zobrazovacia-diagnostika.sk
Zdroj: verejne dostupné informačné zdroje a literatúra, odborná konzultácia, recenzia
Čo je výpočtová tomografia (CT )?

Výpočtová tomografia - CT (z angl. computed tomography) je moderná diagnostická metóda, využívajúca vysokovýkonnú rtg lampu v kombinácii s početnými radmi detektorov. Výsledky vyšetrenia tomografom sa vyhodnocujú počítačovo. Počítač spracuje rad za sebou nasledujúcich snímkov a umožňuje hodnotiť stav snímaných orgánov a tkanív po vrstvách - takzvaných rezoch.

V čom spočíva princíp CT? Ako prebieha vyšetrenie CT? Aké typy prístrojov sa na vyšetrenie používajú?

CT vyšetrenie patrí k neinvazívnym rádiologickým metódam. Dá sa prirovnať k virtuálnej 2D prehliadke - prelistovaním jednotlivých orgánov vo vrstvách. CT prístroj sníma a počítačovo vyhodnocuje hustotu tkanív v každej zo snímaných vrstiev.

CT prístroj pozostáva z tzv. Gantry (valec o priemere okolo 80 cm), zdroja žiarenia a snímačov. Obrazy vrstiev snímaných orgánov sa dosahujú vďaka tomu, že žiariče a snímače sú schopné rotovať okolo vyšetrovanej časti tela. Snímky sa postupne premietajú do počítača. Ten z jednotlivých snímkov vyskladá 2D, u modernejších prístrojov 3D obraz snímaných častí tela.

Vyšetrovaný pacient leží vo valci prístroja a bezbolestne sú snímané vyšetrované časti tela.

Z pohľadu možností použitia delíme výpočtové tomografy na:

 • konvenčná výpočtová tomografia; - dvojrozmerná zobrazovacia metóda, spracováva priečne „rezy“ jeden po druhom. Priečne rezy je možné zhotoviť vďaka tomu, že sa lôžko s pacientom automaticky posúva. Neumožňuje dynamické zobrazovanie a je pomalšia ako vyšetrenie špirálovou tomografiou.
 • špirálová (helikálna) výpočtová tomografia; je modernejšia trojrozmerná zobrazovacia metóda CT, zbiera dáta z určitého objemu vyšetrovaného orgánu) a z neho sa rekonštruujú ľubovoľné „rezy“. Vyšetrenie týmto typom je rýchle.
 • multidetektorová (alebo tzv. „multi-slice“) výpočtová tomografia - MDCT alebo MSCT; je najmodernejší typ CT. Ide o špirálovú (helikálnu) CT, ktorá nemá len jeden ale 256 radov detektorov uložených vedľa seba. To umožňuje získať viac presných dát na detailné skúmanie obrazu vyšetrovaného orgánu. Tento typ umožňuje CT koronografiu , virtuálnu kolonoskopiu, perfúzne štúdie a mnoho ďalších špecializovaných vyšetrení.
 • CBCT; je výpočtová tomografia na princípe kužeľovitého zväzku lúčov ( z angl. Cone Beam Computed Tomography). Je to relatívne nový typ CT s nízkou radiačnou záťažou, ktorá je porovnateľná s konvenčnými RTG snímkami. Priemerný sken má záťaž približne 50 mikroSievertov. Rozdiel oproti klasickému CT (1 500- 3 300 mikroSievertov) je značný. Využíva sa predovšetkým v zubnom lekárstve. Technológia neumožňuje zobrazovať objemnejšie časti tela.

V súčasnosti už mnoho tomografov dokáže upravovať dávku žiarenia aj v závislosti od hmotnosti pacienta.

Ktoré orgány sa dajú pomocou CT zobrazovať? V akých prípadoch lekár indikuje vyšetrenie CT?

Počítačovou tomografiou sa dajú vyšetriť tie isté orgány, ako klasickým röntgenom. Výhodou je komplexnosť tohto vyšetrenia a v porovnaní s ním aj vyššia rozlišovacia schopnosť. CT vyšetrenie lekár indikuje najčastejšie v týchto prípadoch:

 • odhaľovanie primárnych zmien a novotvarov v brušnej, panvovej a hrudnej dutine,
 • zobrazenie orgánov v pohybe (práca srdca),
 • zobrazenie mozgu, miechy, komorového systému,
 • využíva sa na monitorovanie diagnostických nástrojov (ihly, katétre, ap.), pri ich zavádzaní do vyšetrovaných orgánov pod tzv. CT fluoroskopiou je možné vykonať cielené odbery tkanív z orgánov, tzv. biopsia.
Ktoré lekárske špecializácie môžu žiadať o vyšetrenie CT?

Vyšetrenie CT môže indikovať lekár špecialista (napr. kardiológ, gastroenterológ, pneumológ, urológ , chirurg, onkológ a podobne). Najčastejší dôvod na CT vyšetrenie býva spresnenie diagnózy (diferenciálna diagnostika), alebo potreba presnejšieho zobrazenia procesu prebiehajúceho v organizme.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie? Čo je potrebné mať so sebou?

Základná príprava na každé vyšetrenie CT:

 • min. 4 hodiny pred vyšetrením sa neodporúča jesť,
 • odporúča sa zvýšiť príjem nesladených tekutín- najvhodnejšia je voda, je však možné nahradiť vodu nesladeným čajom.

Dodatočná príprava na vyšetrenie konkrétneho orgánu alebo organových štruktúr:

Vyšetrenie panvy

 • zvýšený príjem tekutín v deň vyšetrenia,
 • plný močový mechúr (zlepšuje viditeľnosť jednotlivých štruktúr)
 • v niektorých prípadoch je potrebné vyčistiť hrubé črevo X-Prepom

Tráviaca sústava

 • nalačno, minimálne 24 hodín bez jedla, s vyprázdneným tráviacim traktom,
 • podanie kontrastnej látky orálne alebo vnútrožilovo (kontrastná látka môže spôsobiť alergickú reakciu, preto sa odporúča zotrvať na pracovisku CT asi do 1 hodiny od podania pre prípadnú nutnosť zdravotného zásahu), pri predpokladanom výskyte alergickej reakcie sa odporúča užiť antihistaminiká alebo kortikoidy. Okrem možnej alergickej reakcie sa s podaním kontrastnej látky spája aj pocit tepla v celom tele, nutkanie na močenie, pachuť v ústach - tieto príznaky sú však prirodzené a krátko po vyšetrení odznievajú.

K vyšetreniu CT, ktoré bude hradené zo zákonného zdravotného poistenia je potrebné sa preukázať:

 • korešpondujúcou zdravotnou dokumentáciou,
 • kartičkou poistenca,
 • vyplnenou žiadankou od odosielajúceho lekára,
 • obrazovou dokumentáciou z predchádzajúcich vyšetrení.

Samoplatitelia sa potrebujú preukázať aj zdravotnou dokumentáciou, vyplnenou žiadankou a platným termínom vyšetrenia.

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať a dodržať pokyny objednávajúceho personálu a konkrétneho pracoviska.

Má CT kontraindikácie?

Absolútnou kontraindikáciou, nie je možné vyšetriť pacienta výpočtovou tomografiou, je:

 • gravidita,
 • veľmi vysoké riziko výskytu anafylaktickej reakcie pri alergii na jód ( obsahuje ho kontrastná látka). V takomto prípade sa volí metóda tzv. natívneho vyšetrenia alebo sa vyšetrenie vykoná po predchádzajúcej odbornej príprave.

Relatívnou kontraindikáciou, je možné vykonať vyšetrenie CT, ale v týchto prípadoch býva CT vyšetrenie indikované zriedkavo:

 • možná alergická reakcia na niektorú zložku kontrastnej látky (lekár zváži možnú intenzitu alergickej reakcie a pripraví opatrenia pre takýto prípad),
 • výsledky vyšetrení alebo podozrenia, nasvedčujúce zníženú vylučovaciu schopnosť obličiek u pacienta, ktorému je potrebné podať kontrastnú látku.
Čo je prínosom CT oproti iným metódam zobrazovacej diagnostiky?
 • rýchlosť- vyšetrenie trvá len niekoľko sekúnd,
 • umožňuje niekoľkoúrovňovú diagnostiku ochorení celého organizmu, virtuálnu endoskopiu hrubého čreva a priedušiek ale aj diagnostiku ciev,
 • je vhodná na detekciu pľúcnych ochorení, pretože ukáže viac, ako ktorékoľvek iné vyšetrenie,
 • schopnosť veľkého rozlíšenia, je dôkladnejšia ako RTG snímky, umožňuje zachytávať detaily už od veľkosti 1-2 milimetra,
 • je dôležitá pri posudzovaní prerastania nálezov cez steny orgánu do okolia, prípadne na zisťovanie možných metastáz primárnych nádorov.
Aké sú zdravotné riziká a možné nevýhody CT?

Riziko vyšetrenia CT metódou spočíva, tak ako pri klasickom RTG, v záťaži, ktorá vyplýva z RTG žiarenia (vysvetlenie nájdete v sekcii RTG). Preto je vždy nutné dôkladne zvážiť, či informácia získaná týmto vyšetrením je cennejšia ako riziko použitia metódy CT.

Pracoviská zaregistrované v databáze.
Navštívte záložku Pracoviská na www.zodiag.sk

Vyhľadanie pracoviska pre Typ vyšetrení: Výpočtová tomografia - CT.
Do kolonky Typ vyšetrenia vyberte z predvoľby Výpočtová tomografia - CT a stlačte tlačítko Vyhľadaj pracoviská v databáze.

Ak neobmedzíte voľbu ďaľšími možnosťami filtrácie budú vyhľadané všetky pracoviská v databáze pre tento typ vyšetrení.
Vyhľadanie pracoviska podľa názvu konkrétneho vyšetrenia.
Zadajte jeho názov priamo do kolonky Názov vyšetrenia. Ak si nie ste istí, ku ktorej diagnostickej metóde sa vzťahuje, nechajte kolonku Typ vyšetrenia voľnú.

Pre výber vyšetrenia môžu poslúžiť aj Názvy výkonov v Rozšírených možnostiach ak je zvolený typ vyšetrenia: Výpočtová tomografia - CT v kolonke Typ vyšetrenia.
Ďaľšie možnosti filtrácie podľa:

okresu, môžete zadať aj viacero okresov súčasne, oddeľujte čiarkou,
mesta, môžete zadať aj viacero miest súčasne, oddeľujte čiarkou,
poskytovateľa vyšetrení,

v Rozšírených možnostiach môžete obmedziť ponuku pracovísk aj výberom
zdravotnej poisťovne alebo veku (dospelí/deti)
.
Fulltextové vyhľadávanie
- ak nepoznáte presný, katalogizovaný názov vyšetrenia, napr. CT vyšetrenie v oblasti hlavy, zadajte iba časť názvu, napr. CT hlav,
budú vyhľadané pracoviská, ktoré majú v názvoch vyšetrení daný reťazec znakov - napr. CT vyšetrenie v oblasti hlavy a ďaľšie.
zobrazenie jednotlivých telových štruktúr v pohybe pomocou CT koronarografie sa zisťuje anatómia srdca, priesvit,
lokalizácia zúženín alebo uzáverov koronárnych tepien
dynamické perfúzne CT vyšetrenia s použitím kontrastných látok slúžia na
sledovanie funkčných procesov napr. metabolizmus ale najčastejšie na sledovanie prietoku krvi v tkanivách
perorálne podávané laxatívum bez aplikácie kontrastnej látky

Vopred ďakujeme za pripomienky, postrehy a zdieľanie vašich názorov. Po zanechaní e-mailovej adresy vám odpovieme na vaše otázky.