topbar

Zobrazovacie metódy bullet Ozonoterapia v neurológii

button empty
14.Máj.2012
Text: © zobrazovacia-diagnostika.sk
Zdroj: verejne dostupné informačné zdroje a literatúra, odborná konzultácia, recenzia
Čo je ozonoterapia?

Vo všeobecnosti ozonoterapia je liečebná metóda, ktorá využíva vlastnosti ozónu. Ozón má v menších koncentráciách a kontrolovaných dávkach výrazné terapeutické efekty, čo je jedným z hlavných dôvodov využitia ozonoterapie v medicínskej praxi. Molekula ozónu je zdrojom značnej energie. Zúčastňuje sa na metabolických procesoch priamo v bunke.

Ozonoterapia sa uplatňuje ako metóda prvej voľby v liečbe hernií lumbálnych diskov. Pri zlyhaní adekvátnej konzervatívnej liečby sa pred rozhodnutím o invazívnej chirurgickej liečbe navrhuje aj táto terapeutická metóda. Používa sa tiež ako alternatíva v prípade, že je chirurgická liečba kontraindikovaná.

Čo je princípom liečby ozónom pri herniách lumbálnych diskov? Akým spôsobom sa ozón aplikuje na postihnuté miesta? Aké vybavenie je potrebné?

Ozonoterapia pri herniách lumbálnych diskov sa vykonáva injekčne pod CT kontrolou periradikulárne - ozón sa podáva priamo ku nervovému koreňu, menej často pod RTG kontrolou, kedy sa ozón nepodáva priamo k nervovemu koreňu (pracoviská, poskytujúce ozonoterapiu môžu voliť niektorú z nasledovných techník: ozono-nukleolýza intradiskálnou, foraminálnou alebo paravertebrálnou technikou).
Ozón uvoľňuje v platničke vodu z jadra buniek, čím dôjde k zmenšeniu jej objemu. To má za následok uvoľnenie tlaku na nervový koreň. Ozón má zároveň v mieste aplikácie protizápalový účinok a tlmí bolesť.

Na výrobu ozónu sa používa výhradne medicínsky kyslík s atestom kvality. Prístrojové zariadenie – ozónový generátor vyrobí zmes kyslík - ozón (O2 + O3) v bezpečnej koncentrácii (10-30 µg/ml) a dávke. Molekula ozónu je nestabilná a preto sa ozón musí vyrábať v čase jeho použitia.

V akých prípadoch lekár volí/doporučí ozonoterapiu v neurológii? Aké ďaľšie zdravotné problémy sa dajú ozonoterapiou riešiť?

Ozonoterapia je v neurológii indikovaná pacientom u nasledovných zdravotných ťažkostí:
1 . s klinickými prejavmi :

 • bolesť v driekovej oblasti, ktorá nereaguje na konzervatívnu liečbu (lieky, fyzioterapia,
  kľud na lôžku)
 • bolesť trvajúca najmenej 6 týždňov, prítomne sú neurologické známky poškodenia
  nervového koreňa.
2 . s neurorádiologickými nálezmi:
 • CT a/alebo MR potvrdenie herniácie disku (korešpondujúce s klinickými symptómami pacienta) s alebo bez degenerácie disku
 • po chirurgickej liečbe s prítomnými rezíduami pooperačných zmien.

V neurológii sa ozonoterepia využíva na:

 • choroby periférneho nerovového systému
 • pri herniách lumbálnych diskov - vykonáva sa pod CT kontrolou

U pacientov s veľkým neurologickým deficitom, s EMG známkami neurogénnej lézie a/alebo denervácie, u pacientov s voľnými fragmentami herniovaného disku (časť vyklenutej platničky je uvoľnená do spinálneho kanála, kde sa voľne pohybuje) ozonotrapia nie je vhodný liečebný postup.

Ozón má využitie aj v iných medicínskych odboroch,
v internej medicíne:

 • u arteriálnych obehových - periférnych a mozgových problémoch (v prípade aterosklerotických zmien na cievach pri rôznych ochoreniach, napr. diabetes mellitus, stavy po mozgových cievnych príhodách)
 • ako doplnková terapia u onkologických pacientov s cieľom posilnenia imunitného systému. Je vhodné túto terapiu absolvovať pred a po ožiarení alebo po chemoterapii
 • využitie protizápalových účinkov (artritída, artróza, cievne problémy)
 • na patologické črevné stavy (kolitída)
 • na liečbu infekčných a vírusových ochorení (hepatitída A, B, C, herpes zoster)
 • na liečbu bolesti.
v chirurgii:
 • análne fistuly a trhliny
 • proktitída
 • diabetická noha
 • ťažko sa hojace rany
 • liečba bolesti
v gynekológii a urológii:
 • vaginálne infekcie (kandidózy) rezistentné na liečbu
 • genitálny herpes
 • condylomatóza
 • chronická uretritída a prostatitída
 • cystitída
v stomatológii:
 • stomatitída
 • gingivitída
 • paradontóza.

U vyššiespomenutých zdravotných ťažkostí sa ozón aplikuje do organizmu neinvazívne: rektálne, vaginálne, perorálne, transdermálne, inhalačne a formou výplachu a to v plynovej forme, formou roztoku na báze vody – ozonizovaná voda, či v olejovej forme – ozonizovaný olej.

Video : Ozónová diskektómia u herniácie disku

Ozón sa využíva aj na invazívnejšie spôsoby liečby - na veľkú autohematoterapiu, malú autohematoterapiu, aplikácie intraartikulárne, paravertebrálne. Jedná sa o špecializované výkony, pracoviská na Slovensku ich bežne nevykonávajú.

Ktoré lekárske špecializácie môžu indikovať ozonoterapiu na liečbu hernií lumbálnych diskov?

Ozonoterapiu môžu indikovať lekári špecialisti : neurológ, algeziológ, rehabilitačný lekár, ortopéd.

Ako prebieha aplikácia ozónu pri liečbe neurologických ochorení chrbtice? Je potrebná príprava? Čo je potrebné mať so sebou?

Aplikácia ozónu pri herniách lumbálnych si nevyžaduje hospitalizáciu. Prebieha v ľahu pacienta na chrbte, ozón sa aplikuje injekčne, miesto vpichu sa ošetruje lokálnym anestetikom. Celý proces sa zaznamenáva na monitore CT zariadenia. Zobrazovacia technika umožňuje presnú identifikáciu problémového miesta a kontrolu samotného výkonu, ktorý trvá približne 20 min. Po ňom je pacient, približne 15 minút, sledovaný na rádiodiagnostickom oddelení, kde samotný výkon prebieha. Pacientovi sa po zákroku odporúča celodenný kľúd. Je vhodné, aby ho doprevádzala sprievodná osoba, nemal by šoferovať ani cestovať hromadnou dopravou. Špeciálna príprava nie je nutná.

Pacient musí mať so sebou:

 • kartičku poistenca (pre samoplatiteľov nie je potrebná)
 • dvojmo vyplnenú žiadanku na CT vyšetrenie, kde bude uvedený priestor v lumbálnej oblasti a taktiež strana, do ktorej je potrebné ozón podať
Má ozonoterapia kontraindikácie?

Použitie ozónu je kontraindikované v nasledovných prípadoch:

 • akútne organové krvácanie (možné zhoršenie krvácania)
 • exacerbacia (zhoršenie) chronickej pankreatitídy
 • poruchy funkcie štítnej žľazy
 • hypotenzia
 • akútna intoxikácia alkoholom
 • akútny infarktu myokardu
 • gravidita
 • vysoké horúčky a septické stavy
 • sklony ku kŕčom
 • hypoglykemia
 • hypokalcinémia
 • alergia na ozón

Doporučuje sa:

 • liečbu ozonoterapiou prerušiť u žien pri menštruácii
 • sledovať glykémiu (dochádza k zníženiu hladiny cukru v krvi) u diabetikov
 • použiť nižšie dávkovanie u pacientov, ktorí dlhodobo užívajú heparín a nemajú príznky krvácania.
Čo je prínosom ozonoterapie oproti iným liečebným riešeniam?

V spojení ozonoterapie s klasickými liečebnými metódami je zaznamenaná vysoká úspešnosť liečby a pritom je ekonomicky nenáročná - samotný výkon (punkcia pod CT kontrolou) pre indikovaných pacientov je hradený zo zdrojov verejného poistenia. Doplatok pre pacienta sa môže rádovo pohybovať niekoľko desiatok EUR za jednu aplikáciu a odráža náklady poskytovateľa na zabezpečenie prístrojového vybavenia, ktoré ozón produkuje a na použitý materiál.

 • Rýchla rekonvalescencia a návrat do bežného života.
 • Časovo nenáročná v porovnaní s inými metódami.
Aké sú zdravotné riziká a možné nevýhody ozonoterapie?

Komplikácie aplikácie ozónu vo všeobecnosti a tiež pri herniách lumbálnych diskov sú vzácne. Môže dôjsť ku zakrvácaniu v mieste vpichu, podráždeniu nervového koreňa, vagové reakcie – potenie, hypotenzia, zmeny srdcovej činnosti, ktoré sú prechodné. Ozonoterapia teda predstavuje pre pacienta bezpečný liečebný výkon

Pracoviská zaregistrované v databáze.
Navštívte záložku Pracoviská na www.zodiag.sk

Vyhľadanie pracoviska pre Typ vyšetrení: Intervenčné metódy v rádiológii.
Do kolonky Typ vyšetrenia vyberte z predvoľby Intervenčné metódy v rádiológii a stlačte tlačítko Vyhľadaj pracoviská v databáze.

Ak neobmedzíte voľbu ďaľšími možnosťami filtrácie budú vyhľadané všetky pracoviská v databáze pre tento typ vyšetrení.
Vyhľadanie pracoviska podľa názvu konkrétneho vyšetrenia.
Zadajte jeho názov priamo do kolonky Názov vyšetrenia. Ak si nie ste istí, ku ktorej diagnostickej metóde sa vzťahuje, nechajte kolonku Typ vyšetrenia voľnú.

Pre výber vyšetrenia môžu poslúžiť aj Názvy výkonov v Rozšírených možnostiach ak je zvolený typ vyšetrenia: Intervenčné metódy v rádiológii v kolonke Typ vyšetrenia.
Ďaľšie možnosti filtrácie podľa:

okresu, môžete zadať aj viacero okresov súčasne, oddeľujte čiarkou,
mesta, môžete zadať aj viacero miest súčasne, oddeľujte čiarkou,
poskytovateľa vyšetrení,

v Rozšírených možnostiach môžete obmedziť ponuku pracovísk aj výberom
zdravotnej poisťovne alebo veku (dospelí/deti)
.
Fulltextové vyhľadávanie
- ak nepoznáte presný, katalogizovaný názov vyšetrenia, napr. Ozono-nukleolýza foraminálnou technikou., zadajte iba časť názvu, napr. ozon,
budú vyhľadané pracoviská, ktoré majú v názvoch vyšetrení daný reťazec znakov - napr. Ozono-nukleolýza foraminálnou technikou a ďaľšie.
Ozón je plyn s typickou vôňou, ktorý je prirodzenou súčasťou ovzdušia.
V ľudskom tele sa vyskytuje tzv. endogénny ozón, produkujú ho leukocyty (biele krvinky) a
uvolňujú do krvi a tkanív. Pomáha pri likvidácii choroboplodných zárodkov.
Aktivuje erytrocyty (červené krvinky), zlepšuje metabolizmus a prietokové vlastnosti,
zvyšuje zásobu kyslíka, aktivuje imunitný systém zvýšením produkcie interferónu (interferón je
bielkovina, ktorá sa aktivuje v bunke po styku s vírusom a zabraňuje rozšíreniu vírusovej infekcie),
má dezinfekčné, protizápalové účinky – aktivuje antioxidanty a radikály.
Hernia lumbálneho disku - vyklenutie medzistavcovej platničky v driekovej oblasti spôsobuje bolesti
v oblasti chrbtice vystreľujúce do končatin následkom tlaku na nervové korene.
Pre diagnostiku tohto ochorenia je potrebné neurologické vyšetrenie. EMG - elektromyografia, vyšetrovacia metóda, ktorá sa používa na meranie elektrickej aktivity
svalov a nervov, ktoré daný sval riadia. Vyšetrenie indikuje a vykonáva lekár - neurológ.
Elektromyografickým vyšetrením sa diagnostikuje radikulopatia - poškodenie miechových koreňov
(miechové korene vedú vzruchy medzi miechou a periférnymi časťami ľudského tela).
dočasné alebo trvalé znefunkčnenie nervu cez konečník cez pošvu podávaný cez/do ústnej dutiny podávaný cez kožu vdychovaním hernia

Vopred ďakujeme za pripomienky, postrehy a zdieľanie vašich názorov. Po zanechaní e-mailovej adresy vám odpovieme na vaše otázky.