topbar

Zobrazovacie metódy bullet Endoskopia

button empty
13.Máj.2012
Text: © zobrazovacia-diagnostika.sk
Zdroj: verejne dostupné informačné zdroje a literatúra, odborná konzultácia, recenzia
Čo je endoskopia?

Endoskopia je minimálne invazívna diagnostická zobrazovacia metóda na optické (zrakové) vyšetrenie vnútornej štruktúry dutých telových orgánov špeciálnym optickým prístrojom – endoskopom.

V čom spočíva princíp endoskopického vyšetrenia? Aké typy prístrojov sa na vyšetrenie používajú?

Endoskopické vyšetrenie spočíva v zavedení endoskopu, tenkej ohybnej alebo rigidnej trubice o priemere od 8,5 – 13 mm do vyšetrovaných orgánov. Endoskop pozostáva zo svetelného zdroja, fibrooptických vlákien, tela endoskopu a pracovného kanálu. Princíp vyšetrenia endoskopom spočíva v doprave svetla cez fibrooptické vlákna do vyšetrovaného orgánu a umožňuje jeho detailné osvetlenie. Vnútorná štruktúra orgánu sa ním pozoruje priamo cez špeciálnu kameru a obraz sa prenáša na obrazovku v zväčšenej mierke. Cez pracovný kanál je možné zaviesť do vyšetrovaného orgánu pomocné nástroje za účelom diagnostiky, napríklad odobratia vzorky tkaniva – biopsie. Slúži tiež priamo na dopravu liečiva do vyšetrovanej oblasti.

V súčasnosti sa bežne používajú endoskopické prístroje a endoskopické video systémy na ambulantnú diagnostiku a tiež ako súčasť operačného inštrumentária.

Na inšpekciu (prehliadku) tráviaceho traktu je možné využiť aj tzv. kapsulovú endoskopiu- je to forma endoskopie, pri ktorej pacient prehltne špeciálne zabalenú mikrokameru o veľkosti tablety- čím sa predchádza nepríjemným pocitom pri zavádzaní prístroja do tráviaceho traktu.

Ktoré orgány sa dajú pomocou endoskopie zobraziť? V akých prípadoch volí lekár endoskopické vyšetrenie?

Endoskopia sa volí vo väčšine prípadov potreby vyšetrenia dutých telesných orgánov. Bežne býva súčasťou jednodňovej (miniinvazívnej) chirurgie. Používa sa aj na monitorovanie priebehu niektorých operačných a diagnostických výkonov v uzavretých aj neuzavretých telových dutinách.

Zo spomenutých endoskopických vyšetrení je minimálne invazívna gastroskopia (prístroj sa zavádza cez ústa alebo nos do žalúdka až tenkého čreva), kolonoskopia (prístroj sa zavádza cez konečník za účelom inšpekcie hrubého čreva až po koncovú časť tenkého čreva, rektoskopia (zavedenie prístroja do 10-15 cm hĺbky konečníka).

V gastroenterológii predstavuje endoskopia bežnú a základnú vyšetrovaciu a diagnostickú metódu.

Možnosti využitia endoskopického vyšetrenia:

Gastrointestinálny trakt (tráviaca trubica)

 • gastrokopia (pažerák žalúdok, dvanástnik)
 • kolonoskopia (tenké, hrubé črevo)
 • rektoskopia (konečník)
 • endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia – ERCP – kombinácia endoskopického a RTG vyšetrenia (žlčové cesty a slinivka)
 • fibroskopia (tenké črevo vyšetrované fibroskopom – zavádza sa cez ústnu dutinu)
Respiračný trakt (dýchacie cesty)
 • endoskopia (prínosové dutiny)
 • bronchoskopia (vyšetrenie priedušiek)
Urinárny (močový trakt)
 • cystoskopia (močové cesty a močový mechúr)
 • uretoskopia (močová trubica)
Ženské reprodukčné orgány
 • vagínoskopia (gynekologické vyšetrenie pošvy, maternica, vajíčkovody – použitie zväčša u mladších dievčat)
Uzavreté dutiny cez minimálny rez (o veľkosti zhruba 1cm). Táto metóda predstavuje spojenie diagnostického a liečebného účelu v rozsahu menších operačných zákrokov.
 • laparoskopia (brušná dutina)
 • artroskopia (vnútro kĺbov)
 • thorakoskopia (pleurálna dutina a subpleurálne časti pľúc, hrudná stena, bránica)
 • mediastionskopia (medzihrudie, okolie priedušiek po vetvenie na obe hlavné priedušky)
Obdobie tehotenstva
 • amnionskopia (kontrolu vnútra plodového obalu a plodu)
 • fetoskopia (vyšetrenie plodu počas tehotenstva)

Ktoré lekárske špecializácie môžu žiadať o endoskopické vyšetrenia?

O potrebe vykonať endoskopickú diagnostiku rozhoduje príslušný lekár špecialista ku ktorému je pacient odoslaný na odborné vyšetrenie praktickým lekárom. Ten posúdi zdravotný stav pacienta, jeho subjektívne ťažkosti a rozhodne o smerovaní diagnostiky, ktorej súčasťou môže byť aj endoskopické vyšetrenie.

V ambulantnej starostlivosti je endoskopia bežnou vyšetrovacou metódou u gastroenterológa (kolonoskopia, rektoskopia, gastroskopia), na chirurgických ambulanciách, artroskopia u ortopedických špecializácií, endoskopia nosových dutín u ORL špecialistu, cystoskopia a uretoskopia u urológa, bronchoskopia u pneumológa.

Ako prebieha vyšetrenie? Ako sa pripraviť na vyšetrenie? Čo je potrebné mať so sebou?

Endoskopické vyšetrenia, ktoré nie sú spojené so súčasným chirurgickým alebo operačným zákrokom, ale len s odberom vzorky tkaniva na diagnostické účely, prebiehajú najčastejšie v gastroenterólógii.

Podľa vyšetrovanej časti tela sa endoskop zavedie či už prirodzeným otvorom ( nos, ústa, močová trubica, pošva, konečník) alebo vyššie spomínaným drobným rezom ( zhruba 1 cm) a kamerou sa zosníma vyšetrovaná telová dutina. Pre lepšiu predstavu si bližšie popíšeme jedno z najbežnejších endoskopických vyšetrení - gastroskopiu.

Pri vyšetrení horných častí tráviaceho traktu (pažerák, žalúdok, dvanástnik) sa zavádza endoskop cez ústnu dutinu v ľahu na ľavom boku do tráviacej trubice.To môže byť pre pacienta značne nepríjemné- avšak nie bolestivé. Do hrdla sa zvyčajne vstrekne látka na lokálne znecitlivenie. Vyšetrenie trvá niekoľko minút. U niektorých pacientov môže byť vyšetrenie spojené s pocitom na dávenie. Nutkanie sa dá prekonať hlbším a uvoľneným dýchaním počas vyšetrenia. Častejšie sa objavuje zvýšené slinenie.

Príprava

Pred vyšetrením tráviaceho traktu je potrebné minimálne 12 hodín nejesť, nepiť a nefajčiť.

Pri vyšetrení spodnej časti tráviaceho traktu (hrubé črevo, môže byť aj spodná časť tenkého čreva, análna časť čreva, konečník) sa vyšetrenie vykonáva zavedením endoskopu „per rectum“ V prípade rektoskopie sa zavádza prístroj rektoskop (rigídny endoskop) a súčasne sa do análneho otvoru zavádza aj vzduch, ktorý ho dostatočne roztiahne, čim sa zlepší viditeľnosť. V prípade kolonoskopie sa vyšetruje spodná časť tráviacej trubice až po spodnú časť tenkého čreva- tu sa však už zavádza ohybný endoskop. Vyšetrenie je o niečo zložitejšie a zdĺhavejšie. Jeho priebeh závisí od toho, ako sa darí pohybovať endoskopom v čreve.

Pred vyšetrením tráviaceho traktu je potrebné mať úplne vyčistené črevo.

Presné pokyny pred všetkými endoskopickými vyšetreniami dostávajú pacienti od obvodného lekára alebo priamo pri objednávaní sa na vyšetrenie.

Okrem platného termínu vyšetrenia a preukazu zdravotného poistenia nie sú kladené žiadne dodatočné požiadavky. Užitočné je mať so sebou štandartné hygienické potreby (vreckovky, prípadne podľa pokynov zdravotného personálu). Pacienti samoplatcovia sa okrem platného termínu preukazujú aj kompletnou zdravotnou dokumentáciou.

Endoskopické postupy sú zväčša súčasťou menších aj rozsiahlejších miniinvazívnych diagnostických a operačných zákrokov. Sú označované aj pojmom „jednodňová chirurgia“ – laparoskopické, artroskopické operácie, endoskopia prínosových dutín a ďaľšie sa stali v súčasnosti už rutinnými liečebnými výkonmi aj vďaka zavedeniu moderného inštrumentária, ktorého súčasťou je endoskop.

Má endoskopia kontraindikácie?

Endoskopia nemá kontraindikácie, indikácie zvažuje príslušný špecialista.

Čo je prínosom endoskopie oproti iným metódam zobrazovacej diagnostiky?

Hlavným prínosom endoskopie je získanie skutočného obrazu vyšetrovaného orgánu, zväčšenie vyšetrovanej časti tela na obrazovke, vynikajúca reprodukcia farieb, čo umožňuje okamžité rozlíšenie zdravého a chorobne zmeneného tkaniva – posúdenie farby, štruktúry, tvaru, a povrchových zmien vyšetrovanej dutiny.

Endoskopia zároveň umožňuje odoberať vzorky tkanív na mikroskopické rozbory a tiež dopravovať liečivo na postihnuté miesto.

V rámci diagnostiky spravidla dochádza aj k odstráneniu problému (napr. drobné polypy na sliznici, zastavenie akútneho krvácania žalúdočného vredu, atď.)

Endoskopia umožňuje priame sledovanie operačného výkonu čím umožňuje detailné posúdenie výsledkov operačných zákrokov (artroskopia, laparoskopia).

Aké sú zdravotné riziká a možné nevýhody endoskopie?

Zdravotné riziká sú minimálne. Riziko výskytu komplikácií je taktiež nízke.

Za nevýhodu sa môže považovať mierny diskomfort pri vyšetrení (napr. zavádzanie endoskopu do tráviaceho traktu, alebo nosovej dutiny, priedušiek. Miera nepohodlia je však je zanedbateľná v porovnaní s výsledkami, ktoré sa touto metódou darí dosahovať.

Pracoviská zaregistrované v databáze.
Navštívte záložku Pracoviská na www.zodiag.sk

Vyhľadanie pracoviska pre Typ vyšetrení: Endoskopia.
Do kolonky Typ vyšetrenia vyberte z predvoľby Endoskopia a stlačte tlačítko Vyhľadaj pracoviská v databáze.

Ak neobmedzíte voľbu ďaľšími možnosťami filtrácie budú vyhľadané všetky pracoviská v databáze pre tento typ vyšetrení.
Vyhľadanie pracoviska podľa názvu konkrétneho vyšetrenia.
Zadajte jeho názov priamo do kolonky Názov vyšetrenia. Ak si nie ste istí, ku ktorej diagnostickej metóde sa vzťahuje, nechajte kolonku Typ vyšetrenia voľnú.

Pre výber vyšetrenia môžu poslúžiť aj Názvy výkonov v Rozšírených možnostiach ak je zvolený typ vyšetrenia: Endoskopia v kolonke Typ vyšetrenia.
Ďaľšie možnosti filtrácie podľa:

okresu, môžete zadať aj viacero okresov súčasne, oddeľujte čiarkou,
mesta, môžete zadať aj viacero miest súčasne, oddeľujte čiarkou,
poskytovateľa vyšetrení,

v Rozšírených možnostiach môžete obmedziť ponuku pracovísk aj výberom
zdravotnej poisťovne alebo veku (dospelí/deti)
.
Fulltextové vyhľadávanie
- ak nepoznáte presný, katalogizovaný názov vyšetrenia, napr. Totálna kolonoskopia, zadajte iba časť názvu, napr. kolono,
budú vyhľadané pracoviská, ktoré majú v názvoch vyšetrení daný reťazec znakov - napr. Totálna kolonoskopia a ďaľšie.
cez konečník

Vopred ďakujeme za pripomienky, postrehy a zdieľanie vašich názorov. Po zanechaní e-mailovej adresy vám odpovieme na vaše otázky.