topbar
Únave z letných horúčav sa dá vyhnúť aj správnym stravovaním.
Oslávte Deň matiek v EXPRESKE špeciálnym kruhovým cvičením len pre ženy
Jarná očista tela začína správnym stravovaním a pohybom
Potraviny Norbi Update bez pridaných cukrov podporujú trend zdravého stravovania tak pre rodiny s deťmi, ako aj pre ľudí trpicimi civilizačnými ochoreniami. Zvlášt v lete sú vhodnou kombináciou k čerstvej zelenine a ovociu.  
V Expreske si oddýchnete od starostí a rodinných povinností, načerpáte pozitívnu energiu a novú silu do života spolu s ostatnými mamičkami.  
Očistite si telo od škodlivých zložiek potravín so stravovacím systémom Norbi Update  
Seriál Obehová sústava

Príznaky mozgovej príhody

25.Jan.2012  Text: © zobrazovacia-diagnostika.sk
Zdroj: verejne dostupné informačné zdroje a literatúra, odborná konzultácia, recenzia

Okrem odstrašujúcej druhej pozície v svetovej úmrtnosti drží cievna mozgová príhoda aj jedno prvenstvo. Je číslom jedna medzi príčinami invalidity v Európe a USA. Je to stav, ktorý podobne ako srdcový infarkt vypukne náhle a vyžaduje si okamžitý odborný zásah. Cievnu mozgovú príhodu delíme na dva tipy:

 • Ischemická - jej príčinou je embolizácia trombom – krvná zrazenina spôsobí blokádu prívodu krvi do ciev vyživujúcich mozgové tkanivo a to na úrovni menších ale aj väčších ciev (artériová embólia). Neokysličované a nedovyživované bunky mozgu v pomerne krátkom čase (rádovo v minútach) odumierajú.
 • Hemoragická - je spôsobená presakovaním krvi z poškodenej alebo prasknutej mozgovej cievy a zaplaveniu postihnutej časti mozgu krvou

Na prvý pohľad, len z klinických vonkajších prejavov sa nedá určiť, či ide o ischemický, alebo hemoragický typ mozgovej príhody. Bez promptnej pomoci hrozí v obidvoch prípadoch paréza (strata hybnosti- zvyčajne na opozitnej polovici tela k hemisfére zasiahnutej príhodou), strata schopnosti porozumieť reči a formovať slová a vety, strata zraku (najčastejšie jednostranne). Cievna mozgová príhoda (tiež mŕtvica, iktus) bez okamžitého zásahu vedie k smrti alebo trvalým následkom spojených s invalidizáciou a stratou samostatnosti.

Každý tretí dospelý Slovák trpí nejakou z foriem ochorenia srdca alebo obehového systému a keďže tieto ochorenia v počiatočných štádiách nebolia, bývajú diagnostikované neskoro. Rozpoznať príznaky cievnej mozgovej príhody je základná vedomosť, ktorá môže dramaticky ovplyvniť život vám alebo ľuďom vo vašom okolí- lebo len neodkladná pomoc a správne identifikovanie stavu je predpokladom na záchranu a zmiernenie možných následkov.

Všemocný však nie je nikto a žiaľ, aj mozgová príhoda podobne ako srdcový infarkt môže prebehnúť bezpríznakovo- nazýva sa „malou mozgovou príhodou“ a podobne ako „veľká“ zapríčiňuje poškodenie mozgu, avšak v menšom a život priamo neohrozujúcom rozsahu. Opakovaním a hromadením malých mozgových príhod pacienti spadajú do rizikovej skupiny s predispozíciou na veľkú mozgovú príhodu. Či ste takéto mikrokrvácanie alebo mikroblokádu zažili dokáže určiť MRI, na ktorom sú viditeľné lézie- stopy prirovnateľné jazvičkám z odumretého tkaniva alebo zrazeninám, ktoré signalizujú, že na zobrazenom mieste prebehlo krvácanie či blokáda. (magnetická rezonancia - MR). Malé mozgové príhody sú typické pre vyšší vek, ale neobchádzajú ani deti a mladých dospelých. Obzvlášť vysoké riziko hrozí pacientom s akútnou anémiou. Za účelom diagnostického vyšetrenia, využívajúceho zobrazovacie metódy sa okrem MR podľa okolností a cieľa vyšetrenia používa tiež CT. MR je veľkým prínosom pri akútnej diagnostike CMP, CT pomáha oddiferencovať hemoragickú od ischemickej CMP, tzv. duplexná sonografia a dopplerometrické zobrazovanie umožňuje vyhodnotiť štruktúru prívodových tepien a prietok krvi. (výpočtová tomografia - CT), ultrasonografia - USG

Príznaky cievnej mozgovej príhody :

Príznaky cievnej mozgovej príhody (mŕtvice) sa odvíjajú od oblasti mozgu, ktorá je nedokysličením alebo krvácaním postihnutá. Paradoxne, niektoré typy mozgových príhod nebývajú sprevádzaná bolesťami hlavy.

Mozog a mozgový kmeň :

 • zmenené vnímanie vôní, chutí, zvukov alebo obrazov (jedno alebo obojstranné)
 • pokles očných viečok a slabosť očných svalov
 • spomalené reflexy, mimovoľné pohyby, slinenie, znížená reakcia zreníc na svetlo
 • znížená citlivosť a slabosť svalstva tváre
 • problémy s udržaním rovnováhy a statické očné dúhovky
 • zmenené dýchanie a srdcový rytmus
 • strnulosť svalov umožňujúcich pohybovať hlavou do strán
 • slabosť v jazyku- neschopnosť pohybovať jazykom

Mozgová kôra :

 • afázia - ťažkosti s verbálnym vyjadrovaním, sluchovým vnímaním, čítaním a písaním- býva zasiahnuté Brockovo centrum ( pacient rozumie reči ale nie je schopný rozprávať) a Wernického centrum (pacient rozpráva ale reči nerozumie)
 • motorická porucha reči
 • apraxia sprevádzaná mimovoľnými pohybmi
 • porucha zorného poľa
 • výpadky alebo strata pamäti
 • myšlienkový chaos, hypersexuálne gestá

Mozoček :

 • problémy s chôdzou
 • zmenená koordinácia pohybov
 • závrate a strata rovnováhy

Jednoduchým testom môžete potvrdiť alebo vylúčiť cievnu mozgovú príhodu takto :

 • spozorujete výrazné ochabnutie svalov tváre, ktoré sa najviditeľnejšie prejavuje v okolí úst
 • postihnutý na požiadanie nedokáže zodvihnúť obe ruky súčasne- prípadne, ak sa mu ich podarí zodvihnúť, jedna z rúk opäť klesne.
 • skomolená, zmätená reč
Stačí prítomnosť jedného z horespomenutých príznakov a je tu z 10 stupňovej škály nadpolovičná (5,5) možnosť prebiehajúcej cievnej mozgovej príhody.

Všeobecné príznaky :

 • náhla strnulosť alebo ochabnutosť tváre, ruky, nohy- najmä, ak k nej dochádza na jednej strane tela
 • náhla zmätenosť, sťažená alebo nezrozumiteľná reč
 • náhle zhoršenie videnia- jednostranne alebo obojstranne
 • náhla prudká bolesť hlavy bez zjavnej príčiny

Video : Cievna mozgová príhoda

Čo robiť?

V prvom rade konať a pozorovať :

 • pamätajte si čas, keď spozorujete jeden z horeuvedených príznakov
 • okamžite volajte 155 alebo 112
 • ak nemôžete privolať rýchlu záchrannú službu, pokúste sa seba alebo postihnutého dopraviť do nemocnice na oddelenie, kde majú život zachraňujúce prístrojové vybavenie (JIS, ARO)

Príznaky sa nemusia objaviť súčasne, ktorýkoľvek z prejavov môže byť len dočasný a nemusí trvať viac než niekoľko minút. Avšak, tieto príznaky, aj keď odznejú môžu byť príznakmi takznvanej mini- mŕtvice (tranzitórneho ischemického ataku - TIA) ktorá nemusí ale môže byť predzvesťou mozgovej mŕtvice.
Pri všetkých príznakoch je potrebné, aby bol pacient čo najskôr vyšetrený neurológom, ktorý stav zhodnotí a rozhodne o ďalšom postupe.

 
Perex Image
25.Jan.2012 Author nameText: © zobrazovacia-diagnostika.sk
Donedávna mohli tridsiatnici pokojne ignorovať články o srdcovom infarkte, štatisticky nebol dôvod čítať ich. Je však najvyšší čas vyvrátiť mýtus, že choroby srdca sú doménou starých. Práve nevedomosťou strácajú mladšie ročníky tie sekundy, ktoré pri srdcovom infarkte tvoria zásadný rozdiel. bullet Celý članok
 
Perex Image
17.Nov.2011 Author nameText: © zobrazovacia-diagnostika.sk
O ochoreniach obehovej sústavy sa hovorí ako o zákerných. Prichádzajú nečakane a útočia na čoraz mladšie ročníky. Je bežné, že u navonok zdravých ľudí sa kardiovaskulárne ochorenie prejavilo až prvou fatálnou alebo invalidizujúcou kardiovaskulárnou príhodou. Myslíte, že vás sa to netýka? bullet Celý članok
 
Perex Image
20.Okt.2011 Author nameText: © zobrazovacia-diagnostika.sk
Môže sa vám to stať nečakane. 4O% úmrtí v produktívnom veku v EU je následkom srdcovo- cievnych chorôb. Obehová sústava je výkonný, ale krehký systém, ktorý vyžaduje čoraz väčšiu starostlivosť a pozornosť. bullet Celý članok
 
bullet
17.03.2018 13:30
Tlačová správa
Diagnostika zriedkavého ochorenia –
náročné a zdĺhavé, pomôžu expertízne pracoviská.
Slovensko má národný zoznam pracovísk
pre zriedkavé choroby.   Viac informácií
bullet
14.03.2015 17:40
Tlačová správa
Workshopom BIOMEDIRES odštartovala spolupráca slovenských a zahraničných vedcov v biomedicínskom výskume.
Novovzniknutý projekt BIOMEDIRES, iniciovaný slovenskou stranou, spojí domácich a zhraničných vedcov zvučných mien.   Viac informácií
Tlačová informácia

Vopred ďakujeme za pripomienky, postrehy a zdieľanie vašich názorov. Po zanechaní e-mailovej adresy vám odpovieme na vaše otázky.