topbar

Prečo inzerovať na portáli www.zobrazovacia-diagnostika.sk ?

 
Inzerujte tam, kde sa nachádzajú Vaši cieľoví zákazníci :
na tématicky špecializovanom internetovom portáli s jasne definovanou a homogénnou hlavnou skupinou návštevníkov - pacienti a lekári, hľadajúci vhodné zdravotnícke zariadenie pre vyšetrenia niektorou diagnostickou zobrazovacou metódou.
Ponúknite im svoje produkty a služby práve v čase, keď ich potrebujú:
návštevníci portálu – pacienti, hľadajúci pracoviská pre vyšetrenia zobrazovacími metódami sú pravdepodobne aktuálne vo fáze riešenia nejakého zdavotného problému – inzerenti ich môžu práve v tejto fáze osloviť vhodnými informáciami o produktoch a službách, schopnými pomôcť zlepšiť stav ich ochorenia alebo uľahčiť jeho priebeh, informovať ich o aplikačných pomôckach, o diagnostických možnostiach, informovať ich o akciách a projektoch zameraných na prevenciu a podporu zdravia, atď.
Využite efektívny komunikačný kanál pacient – lekár – špecializované pracovisko:
tématicky prvý portál s ambíciou o čo najkomplexnejšie a zároveň čo najcielenejšie publikovať problematiku vyšetrení modernými zobrazovacími metódami s funkcionalitou vyhľadávača pracovísk pre tieto vyšetrenia. V originálnych článkoch s garanciou odbornosti je spracovaná medicínska tématika atraktívnou populárno-náučnou formou, zrozumiteľnou pre laickú verejnosť. Portál je týmto príťažlivý pre náročných návštevníkov, vyhľadávajúcich vysokú kvalitu informácií, služieb aj produktov a zároveň aj dôvera lekárov v publikované informácie, hodné doporučenia pre ich vlastných pacientov.

Nechajte nás dostať práve Vašich cieľových zákazníkov „do obrazu“:
prehľadný portál s jednoduchou, rýchlou a presnou orientáciou sa vo všetkých jeho častiach má potenciál média s vysokým zásahom cieľovej skupiny pre inzerciu v kontexte s poslaním a zacielením portálu. Obmedzený podiel jasne rozpoznateľnej plochy sponzorovaného informačného materiálu na celkovom množstve informácií zvyšuje pravdepodobnosť retencie práve Vašich služieb a produktov u návštevníkov portálu.
Štrukturovaný štatistický prehľad návštevnosti portálu na vyžiadanie.
 

Vopred ďakujeme za pripomienky, postrehy a zdieľanie vašich názorov. Po zanechaní e-mailovej adresy vám odpovieme na vaše otázky.