topbar

Najčastejšie otázky

 
Komu je adresovaný portál zobrazovacia-diagnostika.sk? Aké informácie poskytuje?

Primárnym cieľom špecializovaného portálu zobrazovacia-diagnostika.sk je ponúknuť pacientom a lekárom prehľadný, zrozumiteľný a rýchly zdroj informácií - nástroj pre vyhľadanie poskytovateľa, vykonávajúceho lekárske a zdravotnícke služby so zameraním najmä na zobrazovaciu, funkčnú diagnostiku a diagnostiku využívajúcu technologické poznatky v medicíne, napríklad magnetická rezonanancia, sonografia, vypočítaná tomografia, denzitometria, zobrazovacia diagnostika v oftalmológii a ďaľšie moderné metódy, ktoré sa využívajú v procese diagnostiky chorôb.

Portál umožuje pacientom a lekárom vyhľadať v podstránke Pracoviská cieľového poskytovateľa - lekára, ambulanciu, zdravotnícke zariadenie podľa filtrovacích kritérií a ako jediný portál aj podľa názvu konkrétneho, katalogizovaného diagnostického alebo diagnosticko - liečebného výkonu.

Registračné listy pracovísk obsahujú všetky dôležité a užitočné informácie na jednom mieste, čo ocení skutočný záujemca, snažiaci sa zorientovať v ponuke poskytovateľov pre želané vyšetrenie, ideálne v jeho regióne:

  • adresa, sídlo, kontakty pre objednávanie,
  • katalogizovaný zoznam poskytovaných vyšetrení, výkonov,
  • žiadanky na vyšetrenia,
  • Info pre pacientov a Info pre lekárov na zdieľanie,
  • zmluvné poisťovne a typ klientely (dospelí/deti),
  • priame prekliky na web stránky a podstránky pracovísk.

  Informácie aktualizujú samotné pracoviská.

  Portál poskytuje tiež informačno-edukačný materiál so zdravotníckou tématikou pre laickú aj odbornú verejnosť, taktiež vybrané spravodajské a osvetové informácie.

Ako zistím, ktoré pracovisko má vo svojej ponuke konkrétne vyšetrenie, o ktoré mám záujem?

Pre vyhľadávanie pracovísk s ich ponukou diagnostických vyšetrení navštívte podstránku Pracoviská.

Ak poznáte katalogizovaný názov vyšetrenia, napíšte ho do kolonky „Názov vyšetrenia“, resp. odporúčame využiť fulltextové vyhľadanie zadaním časti názvu alebo iba reťazec znakov slova v názve.

Ak poznáte len typ vyšetrenia (mamodiagnostika, magnetická rezonancia, atď.), vyberte ho z predvoľby v kolonke „Typ vyšetrenia“ a ďalej pokračujte v "Rozšírenom vyhľadávaní" vo výbere zo „Zoznam“-u výkonov.

Výsledok vyhľadania môžete ovplyvniť tiež filtrovacími kritériami a teda vyhľadať poskytovateľa/pracovisko podľa:

  • mesta,
  • okresu,
  • typu zobrazovacej metódy (napríklad magnetická rezonancia - MR, výpočtová tomografia - CT, atď),
  • samotného názvu vyšetrenia (napr. MR v oblasti hlavy),
  • poskytovateľa,
  • zmluvného vzťahu s poisťovňami,
  • typu klientely (dospelí/deti).


  Vyskúšajte si vyhľadať konkrétneho poskytovateľa/pracovisko oboma spôsobmi na príklade, podľa nasledovných krokov:

  Vyhľadanie pracoviska pre Typ vyšetrení: Magnetická rezonancia - MR.
  Do kolonky Typ vyšetrenia vyberte z predvoľby Magnetická rezonancia - MR a stlačte tlačítko Vyhľadaj pracoviská v databáze.

  Ak neobmedzíte voľbu filtrovacími kritériami budú vyhľadané všetky pracoviská v databáze pre tento typ vyšetrení. Zoznam poskytovaných vyšetrení u konkrétneho pracoviska je k dispozícii v ich registračných listoch.


  Vyhľadanie pracoviska podľa názvu konkrétneho vyšetrenia.
  Zadajte jeho názov priamo do kolonky Názov vyšetrenia. Ak si nie ste istí, ku ktorej diagnostickej metóde (=Typ vyšetrenia) sa vzťahuje, nechajte kolonku Typ vyšetrenia voľnú.

  Pre výber vyšetrenia(í) môže poslúžiť aj Zoznam výkonov v Rozšírených možnostiach ak je zvolený typ vyšetrenia: Magnetická rezonancia - MR v kolonke Typ vyšetrenia.

Ďaľšie možnosti filtrácie podľa:

okresu, môžete zadať aj viacero okresov súčasne, oddeľujte čiarkou,
mesta, môžete zadať aj viacero miest súčasne, oddeľujte čiarkou,
poskytovateľa vyšetrení,

v Rozšírených možnostiach môžete obmedziť ponuku pracovísk aj výberom
zdravotnej poisťovne alebo veku (dospelí/deti)
.
Fulltextové vyhľadávanie
- ak nepoznáte presný, katalogizovaný názov vyšetrenia, napr. MR v oblasti hlavy., zadajte iba časť názvu, napr. MR hlav,
budú vyhľadané pracoviská, ktoré majú v názvoch vyšetrení daný reťazec znakov - napr. MR v oblasti hlavy a ďaľšie.
Aká je garancia kvality odborných informácií? Aká je dôveryhodnosť informácií na portáli?

Portál spolupracuje alebo podľa potreby oslovuje špecialistov na jednotlivé metódy zobrazovacej diagnostiky a lekárov so špecializáciou v príslušnom medicínskom odbore. Všetky informácie odbornej povahy kdekoľvek na portáli sú nimi priamo recenzované alebo konzultované. Za tento druh informácií zodpovedá prevádzkovateľ portálu.

Ostatné informácie pochádzajú najčastejšie od oficiálnych mediálnych, alebo iných dôveryhodných zdrojov s rešpektom na „copyright“. U každej informácii je zverejnený jej zdroj, pozri aj „Zaobchádzanie s informáciami“ v päte portálu. Za ich obsah a pravdivosť zodpovedá informačný zdroj, od ktorého portál informáciu prevzal.

Informácie o pracoviskách pre vyšetrenia diagnostickými zobrazovacími metódami sú poskytované a priamo aktualizované samotnými pracoviskami.

Za obsah advertoriálu, inzercie a sponzorovaných článkov, ktoré sú na portáli rozpoznateľné, zodpovedá ich objednávateľ.

Za obsah a pravdivosť originálnej informácie od individuálnych zasielateľov zodpovedá samotný zasielateľ.

Prečo vznikol portál zobrazovacia-diagnostika.sk?

Portál vznikol spontánne ako reakcia na určitý dopyt po takomto produkte hlavne z okruhu známych tvorcom portálu, ktorí sa ocitli v pozícii pacienta, ale aj z radov lekárov, odosielajúcich svojich pacientov na vyšetrenia diagnostickými zobrazovacími metódami, ktorí sa chceli lepšie a rýchlejšie zorientovať v aktuálnej ponuke pracovísk, ktoré ich poskytujú. Cieľovou službou portálu je preto funkcia vyhľadávača pracovísk, tiež podľa poskytovaných výkonov pre vyšetrenia najmä zobrazovacími metódami. Ostatné informácie boli doplnené ako nadstavbové a prispievajú ku komplexnosti tohto špecializovaného portálu.

Tvorcom portálu je trojčlenný tím: manažér portálu, profesionálny IT programátor a webdesigner a redaktorka s redakčnými skúsenosťami s problematikou zdravia a životného štýlu.

Aké zdravotnícke zariadenia sa môžu registrovať na portáli zobrazovacia-diagnostika.sk?

Zaregistrovať sa môže ktorýkoľvek poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nemocnica, poliklinika, ambulancia, atď.), ktorý poskytuje lekárske a zdravotnícke služby a využíva v diagnostike chorôb metódy zobrazovacej, funkčnej diagnostiky alebo ďaľšie moderné metódy potrebné na diagnostický alebo diagnosticko-liečebný výkon, akou je napríklad magnetická rezonancia-MR, mamodiagnostika, ultrasonografia-USG, konvenčná rádiológia (analógová a digitálna)-RTG, výpočtová tomografia- CT, intervenčné metódy v rádiológii, osteodenzitometria, endoskopia, funkčná diagnostika, termovízia, zobrazovacia diagnostika v oftalmológii, atď.
Je možná registrácia aj pre rôzne iné diagnostické a diagnosticko-liečebné výkony a to pod kategóriou Ostatná zobrazovacia diagnostika.

Registrácia je zdarma.

V čom spočíva registrácia?

Registrácia spočíva vo vytvorení a vyplnení registračného listu pre zdravotnícke zariadenie a registračného sublistu pre jeho jednotlivé pracoviská so zobrazovacou diagnostikou, pozri aj „Postup registrácie“ v záložke „Registrácia“.

Kto je „majiteľ“ údajov v registračných listoch?

„Majiteľom“ všetkých údajov v registračných listoch je samotné zdravotnícke zariadenie. Vložené údaje do registračných listov môže zdravotnícke zariadenie kedykoľvek editovať (aktualizovať), nechať sprístupniť údaje všetkým návštevníkom portálu alebo iba odbornej verejnosti prostredníctvom vyhľadávača pracovísk alebo túto možnosť dočasne pozastavovať, prípadne svoju registráciu úplne zrušiť, pokiaľ sa tak rozhodne.

Je možné registrovať vyšetrenia aj inými metódami zobrazovacej diagnostiky, ktoré portál nemá v zozname?

Svoj záujem rozšíriť katalogizovaný zoznam o nové diagnostické alebo diagnosticko-liečebné výkony, rsp.o novú metódu zobrazovacej, či funkčnej diagnostiky, alebo inej metódy, využívajúcej technologické poznatky v medicíne, komunikujte priamo administrátorovi portálu prostredníctvom „Napíšte nám“ v päte portálu.

Vopred ďakujeme za pripomienky, postrehy a zdieľanie vašich názorov. Po zanechaní e-mailovej adresy vám odpovieme na vaše otázky.