topbar
Sekcia pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov
 

Podstránka Clinicus slúži ako „vstupná brána“ k zobrazovaniu odborných medicínskych informácií alebo informácií, určených výhradne lekárom a vybraným zdravotníckym pracovníkom a to kdekoľvek na portáli.

Lekári a vybraní zdravotnícki pracovníci sa na podstránke Clinicus autentifikujú svojim kódom od ÚDZS
a dátumom, od ktorého je kód v platnosti.

Pre riešiteľov autodidaktických testov:
Priamo v podstránke „Clinicus/Katalóg testov“ sa nachádzajú autodidaktické testy kontinuálneho medicínskeho vzdelávania, akreditované Akreditačnou radou Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie lekárov (ARS CME) a autodidaktické testy sústavného vzdelávania pre kategóriu zdravotníckeho pracovníka – sestra/PA, akreditované SKSaPA.

Pokyn pre sestry/PA bez kódu od ÚDZS: pre získanie vstupu na podstránku Clinicus kliknite na link "Nepoznám dátum vstupu kódu do platnosti" (pod autentifikačnými kolonkami) - do kolonky "Kód" uveďte svoje registračné číslo SKSaPA (doplňte nuly pred číslom tak aby malo 9 miest, napr. reg. č. je 1234, uveďte 000001234) a do kolonky "Komentár" uveďte svoje meno, priezvisko, tel. kontakt, adresu pracoviska, príp. dátum, ktorý sa Vám bude dobre pamätať a odošlite správu. Po overení zašleme autentifikačné údaje na Vami zadanú emailovú adresu.


Vstúpte na podstránku Clinicus.

.  
Váš kód (lekára, zdrav. pracovníka)
button empty button que Váš kód, pridelený ÚDZS
Dátum vstupu kódu do platnosti
button empty button que Dátum vstupu kódu do platnosti v tvare: DD.MM.RRRR (Napríklad 12.05.2008)
 
 
saccme_logo Autodidaktické testy kontinuálneho medicínskeho vzdelávania akreditované SACCME n.o. - vstúpte do sekcie Clinicus.

Účasť na riešení autodidaktických testov je bezplatná. Priznanie kreditov SACCME je podmienené najmenej 60% úspešnosťou riešenia testu.

Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie, SACCME n.o., www.saccme.sk       

Vopred ďakujeme za pripomienky, postrehy a zdieľanie vašich názorov. Po zanechaní e-mailovej adresy vám odpovieme na vaše otázky.