topbar
Sekcia pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov
 

Podstránka Clinicus slúži ako „vstupná brána“ k zobrazovaniu odborných medicínskych informácií alebo informácií, určených výhradne lekárom a vybraným zdravotníckym pracovníkom a to kdekoľvek na portáli.

Lekári a vybraní zdravotnícki pracovníci sa na podstránke Clinicus autentifikujú svojim kódom, prideleným ÚDZS
a dátumom, od ktorého je kód v platnosti.

Pre riešiteľov autodidaktických testov:
Priamo v podstránke „Clinicus/Katalóg testov“ sa nachádzajú autodidaktické testy kontinuálneho medicínskeho vzdelávania, akreditované Akreditačnou radou Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie lekárov (ARS CME).Vstúpte na podstránku Clinicus.

 
Váš kód (lekára, zdrav. pracovníka)
button empty button que Váš kód, pridelený ÚDZS
Dátum vstupu kódu do platnosti
button empty button que Dátum vstupu kódu do platnosti v tvare: DD.MM.RRRR (Napríklad 12.05.2008)
 
 
slk_logo Autodidaktické testy kontinuálneho medicínskeho vzdelávania akreditované ARS CME - vstúpte
do sekcie Clinicus.

Účasť na riešení autodidaktických testov je bezplatná. Priznanie kreditov ARS CME je podmienené najmenej 80% úspešnosťou riešenia testu.

Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie ARS CME, Elektronický kreditný systém CME       

Vopred ďakujeme za pripomienky, postrehy a zdieľanie vašich názorov. Po zanechaní e-mailovej adresy vám odpovieme na vaše otázky.